Kasy segmentu średniego

                       Kasa   ELZAB Alfa Max E (16383 PLU) KP, grafitowa    

                                    

 

                             

-starannie dopracowany i bardzo elastyczny system uprawnień (administrowania) kasjerów,
-raporty umożliwiające pełne rozliczenie pracy kasjerów,
-komunikacja kasa – centrala - kasa za pomocą wiadomości tekstowych,
-obsługa rabatów oraz promocji okresowych i kwotowych typu "3 w cenie 2",
-funkcje eliminujące błędy kasjera: dokładność podawanej ilości, wielopoziomowe ograniczenia poziomu rabatów, maksymalna suma paragonu, --maksymalna gotówka w szufladzie itp.
-kopia elektroniczna paragonów na karcie microSD, której pojemność wystarczy na 5 lat eksploatacji kasy,
-obsługa do 8 walut, szczegółowe raportowanie wpływów ze sprzedaży w walutach,
-opcja "zmiennej ceny" dla wybranych towarów,
-wydzielona lista podręczna towarów,
-obsługa systemu lojalnościowego opartego na kartach z kodem kreskowym,
-towar do sprzedaży można wybrać za pomocą numeru w bazie towarowej, nazwy, kodu kreskowego lub zaprogramowanego klawisza,
-poszczególne pozycje paragonu można przeglądać, korygować lub usuwać przed jego zamknięciem,
-dostępna jest sprzedaż wiązana, przydatna dla par towarów, które zawsze sprzedawane są razem,
-do danego towaru można przypisać dodatkowe kody kreskowe,
-kasa obsługuje sprzedaż i przyjmowanie opakowań zwrotnych,
-możliwość definiowania klawiszy realizujących szybką sprzedaż, płatności, rabaty, raporty i inne funkcje,
-współpraca z wieloma wagami (system wag Prima) dla potrzeb stoisk branżowych (np. osobne ważenie wędlin i mięsa).

                                                                                           pliki do pobrania                                                                          

   Karta katalogowa kasy ELZAB Alfa Max E   Decyzja Prezesa GUM nr PT 05/2014 dotycząca kasy fiskalnej ELZAB Alfa Max E   Instrukcja obsługi kasy ELZAB Alfa Max E
  Deklaracja Zgodności EC - ELZAB Alfa Max E   Opis i funkcje   Dane techniczne    

 


                                                                         Kasa ELZAB Alfa Max (16383 PLU) KP  

                                                                                     

                                                                     
-starannie dopracowany i bardzo elastyczny system uprawnień (administrowania) kasjerów,
-raporty umożliwiające pełne rozliczenie pracy kasjerów,
-komunikacja kasa – centrala - kasa za pomocą wiadomości tekstowych (16 K),
-obsługa rabatów oraz promocji okresowych i kwotowych typu "3 w cenie 2" (16 K),
-funkcje eliminujące błędy kasjera: dokładność podawanej ilości, wielopoziomowe ograniczenia poziomu rabatów, maksymalna suma paragonu,     maksymalna gotówka w szufladzie itp.
-obsługa do 8 walut, szczegółowe raportowanie wpływów ze sprzedaży w walutach,
-opcja "zmiennej ceny" dla wybranych towarów,
-wydzielona lista podręczna towarów,
-obsługa systemu lojalnościowego opartego na kartach z kodem kreskowym,
-towar do sprzedaży można wybrać za pomocą numeru w bazie towarowej, nazwy, kodu kreskowego lub zaprogramowanego klawisza,
-poszczególne pozycje paragonu można przeglądać, korygować lub usuwać przed jego zamknięciem,
-dostępna jest sprzedaż wiązana, przydatna dla par towarów, które zawsze sprzedawane są razem,
-do danego towaru można przypisać dodatkowe kody kreskowe,
-kasa obsługuje sprzedaż i przyjmowanie opakowań zwrotnych,
-możliwość definiowania klawiszy realizujących szybką sprzedaż, płatności, rabaty, raporty i inne funkcje,
-współpraca z wieloma wagami (system wag Prima) dla potrzeb stoisk branżowych.

                                                                                         pliki do pobrania                              

Karta katalogowa katalogowa kasy ELZAB Alfa Max  Decyzja Prezesa GUM  nr PT 42/2013 dotycząca kasy fiskalnej ELZAB Alfa Max Instrukcja obsługi kasy  ELZAB Alfa Max
Deklaracja Zgodności EC - ELZAB Alfa Max Opis i funkcje Dane techniczne 

 


                                                                         Kasa ELZAB Jota E (6143 PLU), KP, LAN

                                                                              

                                                                              
-zapis elektronicznej kopii wydruków na karcie pamięci microSD,
-łatwa wymiana papieru dzięki zastosowaniu mechanizmu typu easy load,
-praca w sieci LAN/WAN,
-starannie dopracowany i bardzo elastyczny system uprawnień (administrowania) kasjerów,
-raporty umożliwiające pełne rozliczenie pracy kasjerów,
-funkcje eliminujące błędy kasjera: dokładność podawanej ilości, wielopoziomowe ograniczenia poziomu rabatów, maksymalna suma paragonu, --maksymalna gotówka w szufladzie itp.,
-komunikacja kasa – centrala - kasa za pomocą wiadomości tekstowych,
-obsługa kart rabatowych,
-obsługa rabatów,
-obsługa do 8 walut, szczegółowe raportowanie wpływów ze sprzedaży w walutach,
-opcja "zmiennej ceny" dla wybranych towarów,
-wydzielona lista podręczna towarów,
-wybór towaru do sprzedaży za pomocą numeru w bazie towarowej, nazwy, kodu kreskowego lub zaprogramowanego klawisza,
-przeglądanie, korygowanie lub usuwanie pozycji paragonu przed jego zamknięciem,
-sprzedaż wiązana, przydatna dla par towarów, które zawsze sprzedawane są razem,
-przypisanie dodatkowych kodów kreskowych do tego samego towaru,
-sprzedaż i przyjmowanie opakowań zwrotnych,
-możliwość definiowania klawiszy realizujących szybką sprzedaż, płatności, rabaty, raporty i inne funkcje, (6 klawiszy funkcyjnych),
-współpraca z wieloma wagami (system wag Prima), dla potrzeb stoisk branżowych,
-zaawansowana współpraca z wagą Prima K,
-możliwość podłączenia terminala kart płatniczych z obsługą sprzedaży i wypłaty gotówki dla klienta (cashback),
-możliwość przełączenia kasy na sprzedaż towarów w innej walucie ewidencyjnej np. euro,
 funkcja automatycznego drukowania równowartości w drugiej walucie w relacji PLN/EUR po paragonie,
-funkcja podglądu paragonu,
-obsługa systemu lojalnościowego opartego na kodach kreskowych,
-możliwość udzielania rabatów automatycznych.

                                                                                       pliki do pobrania          

Karta katalogowa kasy ELZAB Jota E   Decyzja Prezesa GUM  dotycząca kasy fiskalnej ELZAB Jota E
Instrukcja obsługi kasy ELZAB Jota E   Opis i funkcje

 


                                                            Kasa ELZAB Jota E (4095 PLU)

                                                        

                                                          

-zapis elektronicznej kopii wydruków na karcie pamięci microSD,
-łatwa wymiana papieru dzięki zastosowaniu mechanizmu typu easy load,
-starannie dopracowany i bardzo elastyczny system uprawnień (administrowania) kasjerów,
-raporty umożliwiające pełne rozliczenie pracy kasjerów,
-funkcje eliminujące błędy kasjera: dokładność podawanej ilości, wielopoziomowe ograniczenia poziomu rabatów, maksymalna suma paragonu, maksymalna gotówka w szufladzie itp.,
-obsługa do 8 walut, szczegółowe raportowanie wpływów ze sprzedaży w walutach,
-opcja "zmiennej ceny" dla wybranych towarów,
-wydzielona lista podręczna towarów,
-towar do sprzedaży można wybrać za pomocą numeru w bazie towarowej, nazwy, kodu kreskowego lub zaprogramowanego klawisza,
-poszczególne pozycje paragonu można przeglądać, korygować lub usuwać przed jego zamknięciem,
-dostępna jest sprzedaż wiązana, przydatna dla par towarów, które zawsze sprzedawane są razem,
-do danego towaru można przypisać dodatkowe kody kreskowe,
-kasa obsługuje sprzedaż i przyjmowanie opakowań zwrotnych,
-możliwość definiowania klawiszy realizujących szybką sprzedaż, płatności, rabaty, raporty i inne funkcje, (6 klawiszy funkcyjnych),
-współpraca z wieloma wagami (system wag Prima), dla potrzeb stoisk branżowych,
-możliwość podłączenia terminala kart płatniczych z obsługą sprzedaży i wypłaty gotówki dla klienta (cashback),
-możliwość przełączenia kasy na sprzedaż towarów w innej walucie ewidencyjnej np. euro,
-funkcja automatycznego drukowania równowartości w drugiej walucie w relacji PLN/EUR po paragonie,
-funkcja podglądu paragonu.

                                                                                                         Pliki do pobrania

Instrukcja obsługi kasy ELZAB Jota E    Decyzja Prezesa Głównego Urzędu Miar dotycząca kasy fiskalnej ELZAB Jota E
Karta katalogowa kasy ELZAB Jota E   Opis i funkcje